top of page
IS4A6609_edited.jpg
IS4A6592.jpg

graadklassen

Wij kiezen er bewust voor om op onze school te werken met graadklassen. In de lagere school zitten de leerlingen 2 jaar bij dezelfde leerkracht, waardoor die hen door en door kent. Hierdoor worden de leerlingen heel goed begeleid in hun leerproces.

Door op deze manier te werken kunnen we de leerlingen beter begeleiden op hun eigen niveau. Het is eenvoudig om hen meer uitdaging te geven of net extra ondersteuning te bieden als iets wat moeilijker gaat. 

We zetten sterk in op het zelfstandig en planmatig werken, wat hen in hun latere schoolcarrière enkel ten goede komt.

Ook de sociale vaardigheden worden door deze werkvorm sterk aangesproken. De leerlingen leren veel van elkaar en werken heel vaak in groepsverband.

De klassen in de lagere school nieuw meubilair kregen? We zetten in op flexibele tafels, stoelen, banken, amfitheaters, hoeken om een flexibele werking te ondersteunen.

Wist je dat?

Hoekenwerk en contractwerk

Al van in de derde kleuterklas worden de leerlingen voorbereid om in de lagere school zelfstandig en planmatig te werken. We werken heel vaak met hoekenwerk en contractwerk.

Tijdens deze momenten kan de leerstof herhaald, ingeoefend of verrijkt worden op de verschillende niveaus van de leerlingen.

Het is voor de leerkracht het uitgelezen moment om extra instructies te geven of kinderen uit te dagen in kleine groep of individueel.

 
IS4A6818.jpg
6-20230117102422_IMG_5399.jpg

kRINGEN

We vinden het als school belangrijk om ervaringsgericht met de leerlingen aan de slag te gaan. In de lagere school komt dit sterk tot uiting in de vele kringmomenten.

Bij deze momenten delen de kinderen ervaringen met elkaar, brengen dingen aan die hen interesseren, stellen vragen aan elkaar en leren luisteren. De leerkracht heeft een begeleidende functie en geeft verdieping waar het nodig is.

 

Deze momenten zijn op zich al belangrijke leermomenten waar leerlingen voor hun mening leren uitkomen, leren argumenteren, naar elkaar leren luisteren en met respect met elkaar leren omgaan.

Daarnaast zijn dit ook de momenten bij uitstek waar de aanzet kan worden gegeven voor verdere projecten, lessen of uitstappen.

"Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen met mijn klas. Door hen zelf enige verantwoordelijkheid en inbreng te geven in hun leerproces, hebben ze vaak niet door dat ze aan het leren zijn"

Juf Tiana

Ijsbergrekenen

Sinds vorig jaar zijn we gestart met de ijsbergdidactiek voor wiskunde. Voorlopig zijn de kleuterklassen, de eerste graad en tweede graad zich al aan het onderdompelen in deze methodiek, en vanaf volgend schooljaar zullen we hier ook mee starten bij de derde graad.
 

Het rekenen kan met een ijsberg worden vergeleken. Sommen bijvoorbeeld zijn slechts het topje van de ijsberg. Net als bij een echte ijsberg, bevindt het belangrijkste deel zich onder de oppervlakte: de rekenvaardigheden.

We besteden dus bij deze methodiek veel meer aandacht aan de onderliggende vaardigheden. Zo starten we met wiskundige handelingen met concrete materialen, waarna we pas later de stap zetten naar het structureren en symboliseren en uiteindelijk automatiseren ervan.

Doordat de kinderen kunnen terugvallen op de echte bouwstenen van getallen en wiskunde, zullen bewerkingen veel vlotter verlopen en wordt hun wiskundig inzicht sterker.

9-20230123114219_IMG_5536_edited_edited.jpg
IS4A7115_edited.jpg

Ik groei 

Op onze school vinden wij het belangrijk om de kinderen inzicht en verantwoordelijkheid te geven in hun eigen leerproces.
We werken heel doelgericht en proberen dit ook zichtbaar en bespreekbaar te maken samen met de leerlingen.

We organiseren net zoals de oudercontacten ook regelmatig kindcontacten, waar we met de kinderen in gesprek gaan over hun groei.

Het rapport is er één zonder punten, waar de focus ligt op de vooruitgang die de kinderen gemaakt hebben op de vooropgestelde doelen. Ons rapport is ook vooral gericht naar de kinderen, omdat zij dan meer betrokken worden in 'hun' leren. Tijdens het oudercontact lichten wij dit voor de ouders dan iets dieper toe met concrete voorbeelden.
 

Wist je dat?

We sterk inzetten op het bewegend leren? We trekken er vaak op uit omdat de leerstof dan echt 'beleefd' wordt!
bottom of page