top of page
IS4A7711.jpg

Wat doet een schoolraad?

gEEft ADVIES AAN DE DIRECTEUR INZAKE:

De algemene organisatie van de school, de werving van leerlingen of cursisten,
de organisatie van buitenschoolse activiteiten, het schoolbudget, het schoolwerkplan.

Geeft advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

De toewijzing van het mandaat van directeur, de programmatie van het studieaanbod, de schoolinfrastructuur, de organisatie van het leerlingenvervoer.

Overlegt met DE DIRECTEUR INZAKE:

Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket, de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten, welzijn en veiligheid op de school, het schoolreglement.

Wie zetelt er in onze schoolraad?

VAN de leerkrachten

Jolien De Smet

Anja Carnoy 

Keshia Witman

VAN DE OUDERS

Houssam Aldeen

VAN DE sociaal-economische milieus

Steven Withofs

Ingrid Vehent

bottom of page