IS4A7279.jpg

nieuwe visie

In 2020-2021 werkt het schoolteam samen met de ouders aan een nieuwe visie voor de school. Een visie waarin we het volgende erg belangrijk vinden:

  • Ervaringsgericht onderwijs

  • Groene school

  • Kwaliteitsvol onderwijs op maat

  • Bewegend leren

  • Samenwerking met ouders en externe partners

IS4A7431.jpg

Een nieuwe

groene speelplaats

De beentjes losgooien en leren in, door en met de natuur.

Daar werken we aan!

IS4A6709.jpg

Pedagogisch project GO!

Als jij je kind inschrijft in het GO! Onderwijs dan kies je voor een ontwikkeling tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.

Ons Team

Benieuwd naar ons geweldig team van leerkrachten, personeel en directie?

Ouderraad

Benieuwd naar de werking van de ouderraad en wie de school mee ondersteunt? 

Schoolraad

Benieuwd naar de schoolraad?